Aura Srbija

Cebilon

Da li znate kada su poslednji put menjane vodovodne cevi u vašem gradu?

Nikada! Cev se menja samo ako pukne, nikada preventivno. Prosečna vodovodna cev u gradovima je stara 60 godina!
Cebilon je najsavremeniji filter vode na svetskom tržištu.

Poseduje 3 predfiltera, Reverznu osmozu model 1812-75 i mineralizator vode. Dnevno može da prečisti 280l vode.

Filtracija

Voda prolazi kroz sedimentni filter, antibakterijski filter i polipripilenski filter. Tako dobijamo vodu koja je očišćena od peska, mulja, rđe,hlora, pesticida…
Nakon toga voda dolazi do reverzne osmoze koja dalje čisti vodu od virusa, bakterija, arsena, teških metala, žive, kadmijuma… čime se završava proces prečišćavanja vode.
Na kraju svog puta kroz Cebilon sistem voda dolazi do mineralizovanog PH stabilizatora vode, čime se proces završava a Vi dobijate zdravu vodu za piće.
Cebilon poseduje monitor na kome možete proveriti životni vek svakog od filtera, videti koliko je ukupno vode prošlo kroz sistem od datuma instalacije ili proveriti trenutni protok vode.
Aparat poseduje napredni alarmni sistem koji preko monitora blagovremeno obaveštava korisnika kada je vreme za zamenu filtera.
Životni vek filtera zavisi od količine prečišćene vode i od stepena zaprljanosti vode.
Konzumiranje zdrave i čiste vode je preduslov za zdrav život!